Noodgeval? Bel 24/7 naar onze wachtdienst: 0470 700 600

Disclaimer

Algemene informatie

DSSV NV – Transpo Daniëls nv
Adres maatschappelijke zetel: Jeugdlaan 239 3550 Heusden-Zolder
Telefoon: +32 (0)11 31 32 29
E-mail: info@dssv.be

De website www.dssv.be is eigendom van DSSV-Transpo Daniëls NV. Door de toegang tot en het gebruik van de betreffende website, verklaart de bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden van DSSV-Transpo Daniëls NV, dewelke op de website geraadpleegd kunnen worden.

De integrale inhoud van deze website is met inbegrip van o.a. merken, logo’s, tekeningen, data, teksten, beelden, … beschermd door intellectuele eigendomsrechten. DSSV-Transpo Daniëls NV is de enige eigenaar van deze eigendomsrechten en op geen enkel ogenblik worden deze rechten overgedragen.

Beperking van de aansprakelijkheid

Wij proberen de inhoud van onze officiële website zo actueel, correct en toegankelijk mogelijk te houden. Echter is de informatie op deze website van algemene aard waardoor de informatie niet is aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De website kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

DSSV- Transpo Daniëls NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal DSSV-Transpo Daniëls NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

DSSV-Transpo Daniëls NV kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site of mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website. Voorts kan DSSV- Transpo Daniëls NV geen garanties geven dat de website vrij zou zijn van mogelijks schadeverwekkende elementen of virussen. DSSV – Transpo Daniëls NV draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van de website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. DSSV-Transpo Daniëls NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

DSSV-Transpo Daniëls NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Inzake ons Privacy Beleid verwijzen wij naar de Privacy Notification die integraal werd opgenomen op onze website en hier ook geraadpleegd kan worden.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico’s in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.