Noodgeval? Bel 24/7 naar onze wachtdienst: 0470 700 600

Verhuur van vloeistofdichte containers

U kan tevens beroep doen op Transpo Daniëls voor het beheer van uw vloeibare afvalwaters.

Wij hebben vloeistofdichte containers ±35m³/stuk die verhuurd kunnen worden (indien gewenst kunnen wij hier een meetsysteem op voorzien of zelfs deze samenkoppelen tot 1 grote buffer). Alsook hebben wij ook diverse koppelingen en flexibels beschikbaar om makkelijk aan te sluiten op buffers/producties over diverse afstanden.

Onze containers worden veel gebruikt als:

Veilige vloeistofdichte containers: op 2 mangaten na, zijn de containers volledig afgesloten. Hiermee verhogen we de veiligheid en herleiden we de geurhinder of de mogelijke vervuiling (sluikstorten) van buitenaf tot een minimum.